Kalmia latifolia (Ericaceae)LOCATION MAP for IMAGE 3111 : Kalmia latifolia