Kalmia latifolia (Ericaceae)LOCATION MAP for IMAGE 3110 : Kalmia latifolia