Kalmia latifolia (Ericaceae)LOCATION MAP for IMAGE 3109 : Kalmia latifolia