Kalmia latifolia (Ericaceae)LOCATION MAP for IMAGE 3108 : Kalmia latifolia