Potamogeton gramineus (Potamogetonaceae)LOCATION MAP for IMAGE 49095 : Potamogeton gramineus