Lapeirousia anceps (Iridaceae)LOCATION MAP for IMAGE 41783 : Lapeirousia anceps