Kleinia longiflora (Asteraceae)LOCATION MAP for IMAGE 43628 : Kleinia longiflora